AG Elektrik Panoları Kontrolü

  • AG_Kontrol

Elektrik tesislerinin iç tesisatlarının denetlenmesi yılda bir defa periyodik olarak zorunludur.İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacı ile işveren ,6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.05.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazete yayınına göre gerekli kontrol ,ölçüm ,inceleme ve araştırma yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 7. Ve 10. Maddeleri  gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiş ve elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması,işletilmesi,denetlenmesi can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümler belirlenmiştir.

Bu kapsamda Biltekin mühendislik olarak tesisinizde iç tesisat denetlemesi hizmeti vermekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz işlemler ise ,Kaçak Akım Rölesi fonksiyon testi,Süreklilik testi,İzolasyon yalıtım testi,Topraklama ölçümü,Termal kamera ile görüntülemedir.

“Biltekin Mühendislik olarak elektrik iç tesisat muayene hizmetini başta Gebze,Dilovası olmak üzere genel olarak bütün Kocaeli bölgesinde ve de Sakarya’da veriyoruz.”

Open chat