YALITIM(İZOLASYON) DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ


YALITIM(İZOLASYON) DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ

Yalıtım direncinin ölçülmesi

 ÖNEMLİ:Yalıtım direnci ölçülecek devrenin geriliminin mutlaka kesilmesi gerekir.

500 V dahil, SELV,ve PELV durumunda test gerilimi   250V  olmalı yalıtım direnci ise  > 0,25 MΩ olmalı

SELV,ve PELV haricinde, 500V’a kadar olan gerilimler (500 V dahil ) test gerilimi 500V olmalı yalıtım direnci ise > 0,5 MΩ olmalı 500V’un üstündekigerilimler için test   gerilimi 1000 Volt olmalı yalıtım direnci ise >1,0 MΩ olmalıdır.

Yalıtım direnci:izolasyon direnci (iletkenliği ortadan kaldıran direnç) veya aktif uç ve toprak arasındaki direnç.

Yalıtım direnci ne ile ölçülür? Direnç ölçen tüm aletlerle AVO metre-Veston köprüsü-V.A.metodu ölçü aletleri ile ve fabrikasının adı ile söylenen iki uçlu MEGER aleti kullanılarak ölçülür .

 

Ölçüm öncesinde dikkat edilecek hususlar

a-Ölçü aletinin bataryası veya pillerinin yeni olup olmadığına bakılacak.

b-Bağlantı kabloları (PROB) sağlam olup olmadığı kontrol edilecek.

c-Ölçüm noktasında iyi temas sağlanması için kabloların ucunda timsah ağzı (krokodil ) olacak.

d-Bağlantı kabloları orijinal değilse,kullanılacak kabloların direncinin küçük olmasına dikkat edilecek.

e-Ölçüm sırasında alınan değerler mutlaka kayıt edilecek.

 

Ölçü aletinin normal çalışıp çalışmadığının kontrolü.

Ölçü aletinin direnç kademesinde iki ucunu birleştirdiğimizde okunacak değerin (0) olması gerekir. İki ucu açık durumda ( ∞ ) olması gerekir. Ölçü aletinin komütatörü ölçülecek büyüklüğün konumuna getirilecek (volt-amper-ohm-ac-dc v.b)

 

Yalıtım direncinin ölçümünde, megerin ölçüm kademesinin belirlenmesi.

Ölçümü yapılacak (motor,trafo,kablo,bara) çalışma geriliminin 2 veya 2,5 katı (bazı normlarda 3 katı) Alınarak megerin komütatörü o ölçüm kademesine getirilir.

Örnek: çalışma gerilimi 400 V olan motor,kablo,trafo yalıtım direncinin ölçümü.

400×2=800 veya 400×2.5=1000 V kademesi ile ölçüm yapılacak.

1000×2.5=2500 V gibi

ölçülen değerler yukarıdaki cetvel çerçevesinde değerlendirilir.

1 volt için olması gereken yalıtım direnci en az 1000 Ω olmalı

230 V la çalışan bir motor için test gerilimi 230×2 =460 v -500 V ölçülecek yalıtım

direnci 230×1000 =230 000 Ω olmalıdır. 0.23 MΩ

Open chat