Şikayet Formu

Biltekin Mühendislik

ŞİKAYET/İTİRAZ/ÖNERİ FORMU

Döküman No
F.19
Yayın Tarihi
08.08.2018
Revizyon No
0
Revizyon Tarihi
---
Sayfa
1/1

Lütfen bu formu doldurduktan sonra, +90 262 606 06 18 numaralı faksa veya bilgi@biltekinmuhendislik.com adresine iletiniz.

Bu bölüm Biltekin Mühendislik personeli tarafından doldurulacaktır!

Değerlendirme Öneridir Şikayettir İtirazdır
Açıklama İtiraz ve Şikayet
Kurulu Toplantı
Tarihi ve Tutanak No:
___/___/____
Kalite Yöneticisi
Open chat